Uslovi kupovine - Basket

Uslovi kupovine

Prodavac

Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova – Golubinci, ul. Putinačka br. 17, 22308 Golubinci, Republika Srbija, matični broj 21170852, PIB 109374900

Cena proizvoda

Cene proizvoda su izražene u dinarima sa uračunatim troškom PDV-a.
Troškovi dostave nisu uračunati u cenu proizvoda i istaknuti su posebno na pregledu porudžbine i računu.
U slučaju plaćanja virmanski ili uplatnicom troškovi uplate nisu uključeni u cenu.

Obeležavanje proizvoda

Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.
Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet porudžbine.
Rok trajanja označen je da pakovanjima robe.

Kada je ugovor zaključen

Kupovina se smatra završenom tek kada kupac poruči robu.
Ukoliko izaberete plaćanje virmanski po predračunu ili uplatnicom, Prodavac će vam na mail poslati potvrdu da je ugovor zaključen ali će isporuka biti izvršena tek nakon što uplata bude evidentirana na računu Prodavca.

Plaćanje

Plaćanje može biti:
Putem uplatnice
Virmanskom uplatom
Pouzećem

Pravo na odustanak od ugovora

Imate pravo da u roku od 14 dana od dana isporuke naručene robe odustanete od kupovine.
Ukoliko se odlučite za odustanak dovoljno je da popunjeni obrazac odustanka od ugovora posaljete mail na adresu prodavca shop@basket.co.rs .
Obrazac odustaka od ugovora biće vam dostavljen zajedno sa potvrdom o uspešnoj kupovini na mail adresu kao i u pisanoj formi prilikom isporuke robe.

Posledice odustanka od ugovora

U slučaju odustanka od ugovora dužni ste da bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana odustanka vratite primljenu robu neošćetećenu i zapakovanu kao i da snosite troškove isporuke i troškove preuzimanja robe i vraćanja prodavcu.
U slučaju da ne možete da vratite robu dužni ste da platite robu ili njen deo koji niste u mogućnosti da vratite.
Prodavac u roku od 14 dana od dana odustanka vama vraća iznos koji ste platili na ime kupoprodajne cene eventualno umanjen za iznose troškova ili vrednosti robe koje ste dužni da snosite. Prodavac ovu svoju obavezu može odložiti dok ne vratite primljenu robu.

Rok i troškovi dostave

Rok dostave je dva do pet radna dana od dana kada uplata bude evidentirana na računu Prodavca.
Isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije.
Dostava se obavlja kurirskom službom i dodatno se naplaćuje.
Dostava se obavlja kurirskom službom i dodatno se naplaćuje osim ukoliko nije izričiti napomenuto da se ne neplaćuje.
Dostava se obavlja u skladu sa uslovima korištenja usluga kurirske službe , ,,AKS EXPRESS KURIR’’ d.o.o a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda kuririskoj službi.
Paket nije moguće otvarati ili pregledati pre preuzimanja, plaćanja i evindetiranja. Sadržaj je potrebno pregledati odmah po prijemu pošiljke. U slučaju uočenih nepravilnosti Kupac treba da pozove službu za reklamacije. Naknadne reklmacije na oštećenje paketa u transportu neće biti uvažene.

Reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju i povrat robe u slučajevima kada mu je isporučena roba koja nije naručena, roba kojoj je istekao rok trajanja ili robe koja ima grešku ili oštećenja a koja nisu nastala u transportu.
U slučaju da Prodavac utvrdi da je važa reklamacija osnovana on će u roku od 15 dana od dana primljene reklamacije zameniti proizvod ili vratiti celokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora.
Ukoliko ustanovi da reklamacija nije važeća Prodavac će o tome obavestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primljene reklamacije.
U slučaju opravdane reklamacije trošak zamene sa novim proizvodom u potpunosti snosi Prodavac.

Intelektualna svojina

Internet prodavnica www.basket.co.rs vlasništvo je Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova – Golubinci, ul. Putinačka br. 17, 22308 Golubinci, Republika Srbija.
Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.basket.co.rs predstavljaju zaštićeno pravo intelektualne svojine nosioca Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova – Golubinci i ne mogu se koristiti bez saglasnosti nosioca. Svako neovlašćeno korišćenje intelektualne svojine nosioca povlači građansku I krivičnu odgovornost.

Obaveza prihvatanja uslova

Da biste mogli da izvršite porudžbinu i kupovinu potrebno je da potvrdite da ste upoznati sa ovim obaveštenjem o uslovima kupovine.